تماس

برای اینکه با من در تماس باشید، می‌توانید به آدرس webmardani@gmail.com ایمیل ارسال کنید. همچنین برای بحث و تبادل نظر می‌توانید در زیر هر پست، دیدگاه خود را ارائه کنید؛ و یا اگر سوالات عمومی دارید در زیر همین پست بنویسید،‌حتماً پاسخ خواهم داد.

ارادت‌مند شما
امیرحسین مردانی