بدرود جنرال توسعه ایرانی

امروز بعد از ظهر، با یکی از دوستانم درباره کسی صحبت می‌کردم که مفهوم اقتصاد و صنعت را به ادبیات ما ایرانی‌ها آورد. داشتم درباره کتابی به اسم «اقتصاد و امنیت» صحبت می‌کردم و قهرمان داستان‌ام علی‌نقی عالیخانی، اولین وزیر اقتصاد ایران بود. به خانه که رسیدم، دیدم هم‌زمان که صحبت می‌کردم عالیخانی به دیار باقی شتافته است. ناراحت شدم، افسوس خوردم و شروع کردم به یاد جنرال توسعه ایران مطلبی بنویسم. این مطلب، نه برای تعریف و تمجید کردن…

بیشتر بخوانید
3
اشتراک‌گذاری